Sistem Politikamız

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında aşağıda sıralanan kurallar esas teşkil etmektedir. Bu kurallara uymak şirketin kalite politikasının etkin olarak uygulanmasında temel teşkil etmektedir. Bu kurallar; Genel Müdür onaylı kurallar zinciri olup hiçbir kişi ya da kuruluş tarafından değiştirilemez ve farklı bir şekilde uygulanamaz.

ISO 9001:2008 dokümantasyonu ile tanımlanan hiçbir faaliyet tanımlananın aksi bir durumda uygulanamaz.

Oluşturulan kalite planları, talimatlar ve iş akış şemalarına uymak, tüm faaliyetleri buna göre düzenlemek ve uygulamak zorunludur. Alınan toplantı kararları; toplantıdan sonra değiştirilemez ve verilen süre içerisinde kesinlikle uygulamaya konmalıdır.

Tüm personel, kendilerine Kalite Yönetim Sistemi kapsamında verilmiş olan sorumluluk ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludur.

Tüm personel, ISO 9001:2008 sistem bilgisine sahip olup, tetkik edilmeye hazır durumda olacaktır.

Tüm personel, bağlı olduğu birimin prosesine ve sistemde tanımlı prosedür içeriğine uymak zorundadır.