Çevre Politikamız

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirmek TEKNİK KİMYA DONATIM MAKİNE ENERJİ SAN ve TİC. A.Ş.'nin benimsediği en önemli sorumluluklardan biridir.

Bu sorumluluğu geliştirmek amacıyla;

Çevre ile ilgili tüm yerel, ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak.

Ürün ve proses ile ilgi projeler hazırlarken, çevresel etkiler dikkate alınarak, oluşabilecek kirliliği kaynağından önlemeye çalışmak,

Elektrik, yakıt ve su sarfiyatlarını azaltıcı tedbirler almak,

Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarını azaltıcı önlemler almak,

Tekrar kullanım ve geri kazanım imkanlarını uygulamak,

Çevre politikamızda başarıya ulaşmak için, tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak amacı ile eğitimlere tabii tutmak,

Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar ile diğer sanayi kuruluşları, tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın yükseltilmesine çalışmak,

Ürün paletimizi çevreye dost ürünler bakımından daha zengin hale getirmek amacıyla, her yıl bu konuda araştırma ve geliştirme hedefleri belirleyerek sürdürülebilir bir gelişme sağlamak.

TEKNİK KİMYA A.Ş. çalışanları çevre politikasında belirtilen amaçlara ulaşmak için işbirliği içerisinde çalışırlar.