Boya Sektörü

Emülsiyon boyalarda inorganik pigment ve dolgular için dispersant

Avantajları

• Yüksek katı oranlarına ulaşılmasını sağlar
• Güçlü viskozite düşürücüdür
• Nihai boyada çökmeyi ve jelleşmeyi önler
• Nihai boyanın depolama stabilitesini arttırır
• Dispersiyon süresini kısalttığı için enerji tasarrufu sağlar
• Yüksek PVC  (Pigment Volume Concentration)  sistemlere özellikle önerilir.

Ürün Tablosu

Ürün

Özellikler

Kullanım

Armativ Dispers A70

Polimer Sodyum Tuzu

Su Bazlı Dekorasyon Boyaları

Armativ Dispers A71

Polimer  Amonyum Tuzu

Su Bazlı Dekorasyon Boyaları