Ziyaretçi Aydınlatma Metni COVİD19

TEKNİK KİMYA DONATIM MAKİNE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ZİYARETÇİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Sayın Ziyaretçi,

“Akçaburgaz Mah. 3137. Sok. No: 10 Esenyurt/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren TEKNİK KİMYA DONATIM MAKİNE ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. (“TEKNİK KİMYA” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun kalmak kaydıyla tesis girişinde paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız, görsel nitelikli kişisel verileriniz ile sağlık verileri tipindeki özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Koronavirüs (Covid-19) olarak bilinen bulaşıcı hastalık dolayısıyla güvenli ve sağlıklı bir işyerinin temini amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak TEKNİK KİMYA tarafından veri işleyen sıfatıyla yetkilendirilmiş anlaşmalı olduğumuz güvenlik şirketi personeli veya TEKNİK KİMYA birim yetkilileri tarafından otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri temin etmek ve çalışanları korumak hukuki sebebiyle Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen TEKNİK KİMYA’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak Şirket tarafından ilgili kişiden alınacak sözlü, yazılı beyan veya fiziki muayene yolu ile; ziyaretçi kayıtlarının tutulması hukuki sebebiyle Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TEKNİK KİMYA ’nın meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak ziyaret defterine işlenmesi yöntemiyle şahsen yapılacak kimlik beyanı kanalıyla otomatik olmayan yolla toplanmaktadır.

İlgili kişi, TEKNİK KİMYA ’ya başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Akçaburgaz Mah. 3137. Sok. No: 10 Esenyurt/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@teknikkim.com.tr adresine iletebilirsiniz.

TEKNİK KİMYA, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir

TEKNİK KİMYA DONATIM MAKİNE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Teknik Kimya Ziyaretçi Aydıntlama Covid19 Formunu bu linkten indirebilirsiniz.

TEKNİK KİMYA DONATIM MAKİNE ENERJİ SAN.VE TİC. A.Ş.
İSTANBUL FABRİKA ADRES

Akçaburgaz Mah. 3137. Sok. No:10, Esenyurt
İSTANBUL / TURKEY


T. +90 212 886 73 04 PBX

F. +90 212 886 73 21

info@teknikkim.com.tr

GAZİANTEP DEPO

1.OSB 83102 Cad. No:3
Eyüp Lojistik 2 İçi
BAŞPINAR / GAZİANTEP


T. +90 342 337 19 33

M. +90 530 583 90 55

antepdepo@teknikkim.com.tr

2020 TEKNİK KİMYA TÜM HAKLARI SAKLIDIR
BİZE ULAŞIN
Size nasıl yardımcı olabileceğimizi bize bildirin