Veri Sahibi Başvuru Formu

TEKNİK KİMYA DONATIM MAKİNE ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.

2. Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Teknik Kimya Donatım Makine Enerji San. ve Tic. A.Ş.’ye (“TEKNİK KİMYA”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

3. Bu kapsamda “yazılı” olarak TEKNİK KİMYA’ya yapılacak başvurular, işbu form doldurularak;

a) Islak imzalı bir nüshasının bizzat elden, noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü mektupla veya şahsi başvurunuzla “Akçaburgaz Mah. 3137.Sk. No:10 Esenyurt/İstanbul” adresine iletilmesi,

b) Elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya TEKNİK KİMYA’nın veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@teknikkim.com.tr adresine, İletilebilecektir.

4. Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular TEKNİK KİMYA’nın internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

5. TEKNİK KİMYA’ya iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin TEKNİK KİMYA’ya ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. TEKNİK KİMYA’nın vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

6. Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

7.TEKNİK KİMYA’nın başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

A. Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri

B. Başvuru Sahibinin TEKNİK KİMYA’yla Olan İlişkisi

Lütfen TEKNİK KİMYA’yla olan ilişkinizi belirtiniz. (Çalışan, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

C. Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem

Adresime gönderilmesini istiyorum

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

(e-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)

Elden teslim almak istiyorum

(vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetkibelgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

İşbu form, TEKNİK KİMYA’yla olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için TEKNİK KİMYA tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde TEKNİK KİMYA, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı soyadı :---------

Başvuru tarihi :---------

İmza :---------

Veri Sahibi Başvuru Formunu bu linkten indirebilirsiniz.

TEKNİK KİMYA DONATIM MAKİNE ENERJİ SAN.VE TİC. A.Ş.
İSTANBUL FABRİKA ADRES

Akçaburgaz Mah. 3137. Sok. No:10, Esenyurt
İSTANBUL / TURKEY


T. +90 212 886 73 04 PBX

F. +90 212 886 73 21

info@teknikkim.com.tr

GAZİANTEP DEPO

1.OSB 83102 Cad. No:3
Eyüp Lojistik 2 İçi
BAŞPINAR / GAZİANTEP


T. +90 342 337 19 33

M. +90 530 583 90 55

antepdepo@teknikkim.com.tr

2020 TEKNİK KİMYA TÜM HAKLARI SAKLIDIR
BİZE ULAŞIN
Size nasıl yardımcı olabileceğimizi bize bildirin